Elemente definitorii ale politicii de preţ

Principalele componente ale prețului opțiunii, Account Options

Preturi, tarife si monitorizare 1.

Cum pot face diferența între preț, taxă și tarif pe factura mea? Factura dvs. Ce informații ar trebui să primesc de la furnizorul meu privitor la sistemul de facturare utilizat? Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia clientului final, într-o formă clară, completă, lizibilă şi uşor de înţeles, următoarele date: a elementele componente ale preţului final, cu precizarea celor care sunt reglementate şi care, pe cale de consecinţă, nu pot face obiectul negocierii cu clientul final; b modul de determinare a consumului facturat, respectiv prin citire directă a indexului echipamentului de măsurare, prin autocitire sau prin estimare consum.

Furnizorul are obligaţia să efectueze o regularizare pentru perioada cuprinsă între două citiri consecutive. Regularizarea  se realizează în prima factură emisă după momentul citirii indexului.

banca sella opțiuni binare

De principalele componente ale prețului opțiunii, furnizorul are obligaţia să transmită clientului final, la cerere, o explicaţie clară şi uşor de înţeles a modului de stabilire a sumelor de plată cuprinse în factură, în special în administrator lucrează de la domiciliu în care facturile nu sunt bazate pe consumul real.

Care sunt regulile privind metoda de calcul care urmează să fie aplicate de către furnizorul meu? Furnizorii trebuie să prezinte în mod clar în cadrul facturii toate taxele care conduc la suma totală de plată din factură.

Puteţi contacta furnizorul dvs. Furnizorul emite factura reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale la locul de consum al clientului final după fiecare perioadă de facturare stabilită conform contractului de furnizare a gazelor naturale. Vor fi percepute garanții financiare și taxe de conectare? Cum pot afla mai multe despre acestea? În cazul clientului final căruia i-a fost întreruptă furnizarea gazelor naturale la locul de consum pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, furnizorul are dreptul să solicite acestuia constituirea unei garanţii financiare, după cum urmează: a în cazul furnizării pe piaţa reglementată, această garanţie se constituie conform prevederilor legislaţiei în vigoare; b în cazul furnizării pe piaţa concurenţială, valoarea şi condiţiile în care se constituie această garanţie sunt prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, conform acordului de voinţă al părţilor contractante.

Totodată, clientul final este obligat să constituie în favoarea furnizorului, la solicitarea acestuia, o garanţie financiară pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an, în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau opțiunea binară pdf sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare.

Informații specifice privind racordarea la rețelele de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv adresele și datele de contact ale centrelor de relații cu clienții și formularele de cereri, pot fi obținute consultând site-urile proprii ale operatorilor de distribuție concesionari ai sistemelor.

Cum pot diferenția ofertele? Pot obține informații privind prețurile gazelor naturale, ținând cont de parametrii pentru calcularea prețurilor și de posibilele mecanisme de indexare care se aplică pe întreaga perioadă contractuală?

La alegerea ofertelor este recomandată analiza comparativă a informaţiilor conţinute în acestea preţ, durată, modalități de plată, conditii de încetare a contractului, clauze penalizatoare, modalitati de transmitere a facturii etc. Informaţiile din ofertele afişate de Comparator privind preţul de furnizare şi condiţiile contractuale sunt generale, dar pot avea şi caracteristici particulare, de la caz la caz, care nu pot fi introduse în aplicaţie de către furnizori.

În vederea luării unei decizii, este recomandat să se acceseze legătura către pagina de internet a furnizorului vizat, pentru a analiza în detaliu oferta acestuia.

opțiune binară nouă

Pentru clarificarea oricăror nelămuriri legate de o anumită ofertă sau pentru acceptarea acesteia este necesară contactarea directă a furnizorului. Pentru verificarea acurateţei informaţiilor şi a disponibilităţii ofertelor furnizorilor concurențiali, este recomandată solicitarea de informaţii suplimentare direct de la aceștia.

asociați jetoane de chat

Datele de contact ale fiecarui furnizor concurențial se pot obține accesând denumirea acestuia care conţine un link către pagina proprie de internet. Unde pot avea acces la un comparator de preț electronic?

  • Bani rapidi într- o singură ta v

Pe site-ul ANRE, accesand la link-ul de mai jos, regăsiți Comparatorul de preț pentru ofertele tip de furnizare a gazelor naturale : 7. Unde găsesc un instrument care să mă ajute să compar mai multe oferte de furnizare?

Idem pct. Unde sunt afișate prețurile gazelor naturale pentru zona mea? În ceea ce privește preţul unitar de furnizare a gazelor naturale, acesta poate fi : cu servicii reglementate incluse; fară servicii reglementate incluse. Ce modalități de plată sunt disponibile pentru mine?

Plata facturii pentru furnizarea gazelor naturale se efectuează prin instrumentele legale de plată, cu numerar sau fără numerar, conform prevederilor legale în vigoare. Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia clientului final cel puţin două modalităţi de plată a facturii, dintre care cel puţin una fără comisioane pentru plata sumelor aferente, care să nu creeze discriminări nejustificate între clienţi.

  • Schimb roboți cu opțiuni binare
  • Politica de pret

Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia clientului casnic cel puţin o modalitate de plată a facturii care să îi permită plata în numerar a acesteia, uşor accesibilă şi fără costuri suplimentare. Modalităţile de plată oferite se specifică în contractul de furnizare a gazelor naturale şi în factura transmisă clientului final şi se regăsesc și pe site-ul furnizorului.

Există un sistem de prețuri reglementate sau alte forme de control al prețurilor aplicate în zona mea? Am dreptul de a primi gaze naturale la un preț stabilit de o autoritate națională? Pe piaţa reglementată, furnizarea gazelor naturale se realizează: în regim reglementat; în regim de ultimă instanţă.

Pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, clientul casnic încheie cu furnizorul un contract în baza contractului-cadru pentru furnizarea pe piaţa reglementată a gazelor naturale aprobat de ANRE.

opțiuni de viteză

Preţurile la care se realizează furnizarea gazelor naturale în regim reglementat sunt aprobate de ANRE, diferenţiat pentru fiecare furnizor şi pentru fiecare categorie de clienţi stabilită în funcţie de modul de racordare la un obiectiv din sectorul gazelor naturale şi de consumul anual, în conformitate cu metodologia aplicabilă, şi sunt publicate de către furnizor pe pagina proprie de internet.

Furnizarea gazelor naturale în regim reglementat se realizează cu servicii reglementate incluse, la preţul de furnizare reglementat de ANRE aferent categoriei de clienţi în care este încadrat fiecare loc de consum al clientului casnic. Furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă reprezintă activitatea de furnizare cu caracter temporar desfăşurată de către furnizorul desemnat FUI de către ANRE, în conformitate cu reglementările aplicabile.

Furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă este asigurată cu respectarea contractului-cadru pentru furnizarea pe piaţa reglementată a gazelor naturale. FUI are obligaţia de a asigura furnizarea gazelor naturale: a clienţilor finali care au rămas fără furnizor de gaze naturale, acestuia fiindu-i retrasă de ANRE licenţa de furnizare, în cursul desfăşurării activităţii; b clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea de gaze naturale din nicio altă sursă.

Pe cine trebuie să contactez pentru a beneficia de un contor aparat de măsurare? Pot alege tipul de contor de care pot beneficia?

Politica de pret

În primul rând trebuie contactat furnizorul pentru clarificare; în cazul în care nu sunteți satisfăcut de răspunsul primit vă puteți adresa Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.

Există o perioadă maximă specificată, pe care furnizorul meu trebuie să o respecte, pentru transmiterea informațiilor cu privire la consumul meu real de gaze naturale? La cererea clientului final sau în cazul în principalele componente ale prețului opțiunii clienţii finali au optat pentru factura electronică, informaţiile privind facturarea se transmit  cel puţin o data la 3 luni.

Când și cum se citește contorul de gaze naturale? Cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, corespunzătoare intervalului dintre două citiri consecutive ale operatorului se determină prin diferenţă între indexul nou citit la sfârşitul intervalului de citire şi indexul vechi citit la sfârşitul intervalului de citire anterior.

În ceea ce privește modul de citire a contorului, informații complete pot fi găsite pe paginile de internet ale furnizorilor și ale operatorului de rețea de distribuţie din zona proprie.

Preturi, tarife si monitorizare

Sunt expus la creșterea prețurilor la gazele naturale pe parcursul unei perioade contractuale? Există măsuri publice de reducere a riscului de a mă confrunta cu creșteri semnificative ale prețurilor pe parcursul duratei contractuale?

Acest lucru depinde de tipul de contract de furnizare încheiat de dvs. Unele contracte vor permite variații ale prețului — în cadrul contractului ar trebui stipulat cu ce perioadă de timp înainte sunteți informat cu privire la modificările de preț aduse contractului, pentru a vă da acordul. Alte contracte de furnizare vor fi încheiate cu un preţ fix pe o perioadă determinată, în care sunteți de acord să plătiți același preț specificat pentru toată perioada contractuală, indiferent dacă tarifele principalele componente ale prețului opțiunii cresc sau scad.

Ca urmare, vă recomandăm să vă consultați cu furnizorul dvs. Care este procedura legală pe care trebuie să o parcurgă furnizorul înainte de a modifica prețul de furnizare?

Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberalizarea pietelor de energie. Luni — Vineri: — Sambata — Duminica: —