Întreabă comunitatea

Opțiunea 4 snt. A intervenit o problemă.

Conținutul

  ooo tranzacționare tehnologică

  ORDIN nr. Ziua gazieră este redusă la 23 de ore la trecerea la ora de vară și este majorată la 25 de ore la trecerea la ora de iarnă; toate drepturile și obligațiile aferente potrivit contractelor privind transportul de gaze naturale sunt majorate sau reduse în mod corespunzător în respectivele zile gaziere.

  La articolul 36 alineatul 2litera j se modifică și va avea următorul cuprins:j în termen de două zile lucrătoare de la primirea contractelor de transport al gazelor naturale, solicitanții activează garanția financiară, după caz, potrivit condițiilor prevăzute la art.

  A, și transmit exemplarele semnate ale contractelor de transport către OTS, spre contrasemnare, în situația în care sunt de acord cu acestea, respectiv transmit către OTS obiecțiile pe care le au cu privire la conținutul contractului de transport, în limita prevederilor contractului de transport al gazelor naturale prevăzut în anexa nr.

  oferim tranzacționare prin semnale

  În situația în care sunt formulate obiecții cu privire la conținutul contractului de transport, OTS și solicitanții de capacitate de transport soluționează în comun obiecțiile formulate și se asigură de încheierea opțiunea 4 snt de transport înainte de data începerii anului gazier, respectiv 1 octombrie anul calendaristic în curs - 1 octombrie anul calendaristic următor.

  Punctele fizice de ieșire din SNT operate de către același operator de distribuție se grupează într-un singur punct virtual de ieșire; La articolul 79, alineatul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 7 În cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin.

  Anexa nr. După anexa nr.

  tranzacționarea astrologiei

  Mediaș și utilizatorii rețelei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora. Mediaș, cu sediul în Mediaș, Piața Constantin I. Motaș opțiunea 4 snt.

  câștigurile prin bursa de internet

  Pentru toate situațiile care nu sunt prevăzute în mod explicit în prezentul contract sunt aplicabile prevederile Codului rețelei. În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.

  opțiuni strategice